VÄLKOMMEN

Till Aktiv Rehab i Helsingborg. Vi etablerades 1994 och bedriver sedan 2004 vår verksamhet på Sköldenborgsgatan 3. Lokalerna är funktionellt utformade samt anpassade för bästa möjliga tillgänglighet.

Ring för att boka tid!

070 348 72 67 el 0707 55 56 21

Om oss

 

 

VI ÄR AKTIV REHAB

Det är oss ni möter på mottagningen.

Bart Westerhuis

Leg.  Fysioterapeut/Leg. Sjukgymnast

070-348 72 67

Bernt Wagner Pommer

Leg.  Fysioterapeut/Leg. Sjukgymnast

070-755 56 21

 

Fysioterapi

Sedan 2014 är fysioterapi en ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och är den benämning som ska användas för professionen. Fysioterapeuter har en unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga.

 

Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Rörelse utgör en grund för människans funktion och är också ett medel för individen att nå sina mål och därmed hälsa och livskvalitet.

Hur arbetar en fysioterapeut?

I processen ingår utredning, analys, fastställande av fysioterapi - eller funktionsdiagnos och prognos, målsättning och planering av behandling samt utvärdering av resultatet. I alla faser under den fortlöpande behandlingen sker detta i en direkt dialog med patienten. 

Varför ska du välja en fysioterapeut?

Eftersom vi skiljer oss från andra ej legitimerade yrkesgrupper.

  • Legitimerade fysioterapeuter är verksamma under Hälso- och Sjukvårdslagen och granskas av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

  • Legitimerade fysioterapeuter arbetar enligt Högskoleverket evidensbaserat och uppfyller de medicinska grundkraven och kvalitetskraven vilket innebär att vi kan kvalitetssäkras.

  • Innehar Ansvarsförsäkring

  • Innehar Patientförsäkring 

Boka tid

Vi erbjuder en mängd olika behandlingar och besitter specifik kompetens inom en rad olika områden. Hos oss behöver du ingen remiss, högkostandskortet gäller och i Skåne har du alltid rätt till att själv välja din fysioterapeut.

  • Vi följer Region Skånes taxor för sjukvårdande behandlingar.
    200:-/behandling max 1.150:- (frikort)

  • Under 20 år eller över 85 år är avgiftsfritt

  • Hälsovalet i Region Skåne innebär att:

- patienten har rätt att själv välja sin fysioterapeut

  • Remiss behövs ej

Ring oss för att boka tid!
070 348 72 67 el 0707 55 56 21
 
 

Centrala begrepp inom fysioterapin

 

KROPPEN

Utgångspunkten för fysioterapin som handlar om upplevandet av kroppen och dess funktioner samt förmågan till rörelse. Smärta eller funktionsnedsättningar orsakade av skador eller sjukdomar manifesterar sig i kroppen.​

RÖRELSE

Genom kroppens rörelse kan människan uppfylla sina basala behov och därigenom förbättra hälsan och minimera ohälsan. Vid olika funktionsnedsättningar kan rörelse upplevas som något belastande som individen undviker.

Fysioterapeutens fokus är att få patienten aktiv, smärtlindrad och medveten om hur och genom vilka tekniker som kan få patienten att få tillbaka tilltron till sin egen förmåga. 

INTERAKTION

Innefattar verbal och icke-verbal kommunikation av samspelet mellan fysioterapeuter och patienten. Individens inneboende resurser aktiveras vilket är en förutsättning för lärande och förändring.